05 Ấn độ

तस्वीर का शीर्षक ,

05 Ấn độ, Bà Cúc vắng nhà chưa về, Ngọc Diệp thì cứ nghĩ bố chồng vẫn đang đi công tác nên nàng mới thoải mái tung tẩy đi tắm như vậy.