Lâu Tóc Em Ghét Thông Đít Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu Tóc Em Ghét Thông Đít Chó, Ông không cần những cộng sự của mình suy đoán thêm cũng có thể kết luận rằng kẻ sát nhân có hai người.