Làm cho sự ngạc nhiên

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm cho sự ngạc nhiên, Vài kẻ đỏ mắt không tìm thấy mục tiêu bắt đầu tấn công đồng bạn bên cạnh mình.