Thành Quả, Tóc Nâu

chú thích hình ảnh,

Thành Quả, Tóc Nâu, Nhật Vy cũng không ngờ một người phụ nữ như Khánh Phương một lần gần gũi đã hớp hồn mất đứa em của mình.