Vẽ và người Ả rập phim

तस्वीर का शीर्षक ,

Vẽ và người Ả rập phim, Cũng đúng thôi, sau sự xuất hiện của lão Dũng thì thực chất họ chỉ còn là bố chồng nàng dâu trên danh nghĩa thôi mà.