Nóng 20 tuổi lớn, một phần 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng 20 tuổi lớn, một phần 3, Chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha nuôi, hắn rụt đầu xuống, toàn thân ớn lạnh.