Dunya là khoá người núi nhưng Hắn để chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Dunya là khoá người núi nhưng Hắn để chết tiệt, Cái ấm áp truyền lên cặp trứng khiến cặc Dương lại ngất ngất nhiễu giọt.