Ba thổi kèn 3 đến 1 POV

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba thổi kèn 3 đến 1 POV, Ở cái tuổi đã lên chức ông nội thì chỉ có hai nhân vật khiến ông quan tâm đó là thằng cháu đích tôn và một đứa chờ mãi còn chưa thấy tăm hơi.