B và W, cô Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

B và W, cô Gái, Vậy tại sao trong ký ức nàng xuất hiện một khoảng trống tối đen không lưu lại bất kỳ hình ảnh gì.