Người kamijiri momoka 20120716a

तस्वीर का शीर्षक ,

Người kamijiri momoka 20120716a, Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng đã thấy đường kiếm kia xuyên qua người cha, còn bổ đôi một thân cây hơn hai người ôm phía sau lưng ông.