Hói Người Thuê Nhà Dễ Chịu

chú thích hình ảnh,

Hói Người Thuê Nhà Dễ Chịu, Lồn của mẹ ngon thật, đụ gần hai chục năm rồi mà vẫn bót khít kinh khủng.