Nóng Nghiệp Dư Mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Nghiệp Dư Mông, Và lão già này cho hắn cơ hội quý giá đó… Dù không có lý do đó thì chuyện An Nam Ngũ hành hợp kích trong tay hắn cũng không thể lọt ra ngoài.