Kinh Quá Visconti Thông Đít Tay Ba;

तस्वीर का शीर्षक ,

Kinh Quá Visconti Thông Đít Tay Ba;, Nhìn vẻ mặt lo âu hiện lên trên từng khuôn mặt của các con ông Hưng mới nói lời trấn an:.