Khoai

chú thích hình ảnh,

Khoai, Chàng thoáng nghĩ về Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và sự việc vừa xảy ra, nhiệt độ cơ thể chàng bỗng chốc tăng vọt….