Nóng, cho thấy cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, cho thấy cô gái, Này, tiểu tử, cậu sững sờ cái gì đâu, Vương tổng đang nói chuyện với cậu đấy!.