Dễ thương, Béo Mập mạp tóc đỏ chim

chú thích hình ảnh,

Dễ thương, Béo Mập mạp tóc đỏ chim, Thím nên vì mình một chút có được không? Vậy Dương muốn thế nào? Con muốn cùng thím hưởng thụ thân xác nhau vì chúng ta xứng đáng được thưởng công.