Thôi miên hói cô gái

chú thích hình ảnh,

Thôi miên hói cô gái, Dường như nàng muốn âm thanh của dục vọng thoát ra ngoài lan đến phòng bên.