Susan George - Rơm Con Chó - Bỏ Hàng Lớn - Cổ 1971

तस्वीर का शीर्षक ,

Susan George - Rơm Con Chó - Bỏ Hàng Lớn - Cổ 1971, Nếu nói Phong Huyết trảo của ma tu nguy hiểm nhất là linh lực phong huyết thì thứ Tử độc này nguy hiểm hơn cả vạn lần.