Cô gái, con trai,

chú thích hình ảnh,

Cô gái, con trai,, Qua quan sát, Dương có thể thấy hầu hết người có mặt đều mang vẻ hốc hác, xanh xao, đây là di chứng từ những vết thương do Thần lực của Long Ẩn gây ra, rất khó hồi phục.