Sâu fisting, đôi fisting, chân fisting cực fisting

chú thích hình ảnh,

Sâu fisting, đôi fisting, chân fisting cực fisting, Thì… bút lông, lau bảng, phi tiêu, phi đao… Có thể nói là bách phát bách trúng ah… Ha ha… Tôi thấy công năng này mới hữu dụng nhất nè… Thầy Tuấn cười lớn.