Ở nhà bằng với lớn,

chú thích hình ảnh,

Ở nhà bằng với lớn,, Ở nhà khách khứa đã ăn uống đấy nhà, bị ông già mắng mấy câu vội chạy ra chào hỏi mọi người cô chú bác hàng xóm rồi sà ngay ra chỗ đám anh em bạn.