Tóc xoăn thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Tóc xoăn thổi kèn, Những gã đàn ông vô sinh thường lấy đó làm nỗi nhục không muốn ai động đến, càng tìm cách giấu vợ vì sợ bị vợ coi thường.