Người quản lý khốn hai nóng tóc vàng trong văn phòng ông ấy kẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Người quản lý khốn hai nóng tóc vàng trong văn phòng ông ấy kẹp, Cả người hắn như có lực kéo phía sau bay ngược ra rất nhanh tránh thoát một kích chí mạng.