Hai nửa nam,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai nửa nam,, Điều làm Khánh Phương ngạc nhiên là bên ngoài căn nhà, ngoài vài phụ nữ vẫn chưa rời đi còn xuất hiện thêm bốn gã đàn ông nàng không muốn nhìn thấy vào lúc này.