Khó với mày, tình Dục Tiệc -- vào ngày 12

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó với mày, tình Dục Tiệc -- vào ngày 12, Hoàng như đại ca của nhóm, nó đã lên tiếng vậy Minh liền nín lặng không dám phản bác.