Hấp dẫn đến bốc khói tóc vàng chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Hấp dẫn đến bốc khói tóc vàng chết tiệt, Dĩ nhiên, ông Bắc biết mình dùng ánh mắt của một người tu chân đánh giá Hoài Nam là không công bằng cho nó.