Một số lớn cho cô ấy c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Một số lớn cho cô ấy c., Ma Quân vẫn bình thản nhìn kẻ khoác áo choàng bạc màu rách rưới trước mặt, ngài lạnh lẽo nói bằng ngôn ngữ Ma Quốc: Bất Bại… Ngươi muốn gì?.