Châu á, Lông của bạn bè

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu á, Lông của bạn bè, Anh đã thức khuya mà em còn bắt dậy sớm sao anh chịu nổi? Thôi để từ từ anh thu xếp.