Ffm - Latexlanguage Thông Đít Và Quyền

तस्वीर का शीर्षक ,

Ffm - Latexlanguage Thông Đít Và Quyền, Vậy thì cái điện thoại đó đang ở đâu? Trung Úy cho rằng có khả năng bên trong cái điện thoại có lưu trữ gì đó quan trọng? Một người cảnh sát lên tiếng hỏi.