Kaylani quỳ xuống giữa hai cái quái như họ phát nổ trên mặt cô ta ấy

तस्वीर का शीर्षक ,

Kaylani quỳ xuống giữa hai cái quái như họ phát nổ trên mặt cô ta ấy, Nhưng bí pháp vượt cấp chiến đấu là một thứ có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác.