Sarah Lee tội lỗi trong Lụa Vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Sarah Lee tội lỗi trong Lụa Vớ, Nhưng họ có thể bay cao bao nhiêu? Ý mình nói là… Cao bao nhiêu tính từ mặt đất? Cái này… mình không biết ah.