Lùn tóc con ngăm đen ấy đang chơi với chính mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc con ngăm đen ấy đang chơi với chính mình, Nhận thấy điều này, ông Hưng xả nước ra đầy cả cái bồn tắm rồi leo vào ngâm người trong nước lạnh.