Người đàn ông với mái tóc bồng bềnh tóc giống như một con cún phê lúc được giai ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đàn ông với mái tóc bồng bềnh tóc giống như một con cún phê lúc được giai ..., Lúc này đứng cạnh cổng hoa Khánh Phương vừa thấy hai chiếc Range Rover Discovery đen bóng trờ tới, nàng hơi nghi hoặc nhìn ra.