NGON QUÁ LỚN NGỰC 14

तस्वीर का शीर्षक ,

NGON QUÁ LỚN NGỰC 14, Dương hơi có chút thất vọng vì nghĩ sẽ có Nhi ở nhà để thằng cháu lại tiếp tục nhìn trộm vú mớm chân cẳng.