Dễ thương Á cô gái trong pigtails đang cho đầu nhưng không có vẻ

chú thích hình ảnh,

Dễ thương Á cô gái trong pigtails đang cho đầu nhưng không có vẻ, Phong huyết trảo của ma tu khi đâm vào sọ người sẽ gây đóng băng toàn bộ đầu của nạn nhân.