Già hơn vài thằng vào camera

तस्वीर का शीर्षक ,

Già hơn vài thằng vào camera, Mẹ tôi thấy thì mắng um tỏi lên, tôi thì bất lực với nó, đành bế vào chứ làm sao nó tỉnh nổi….