Một cặp nóng tóc vàng, một hứng SỮA,

तस्वीर का शीर्षक ,

Một cặp nóng tóc vàng, một hứng SỮA,, Giọng nói của cô ta nửa nghiêm khắc nửa yêu thương như đang răn dạy một đứa bé vậy….