Tóc của Người Lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc của Người Lớn, Kia là cặp đào tiên căng đầy sức sống, cạnh sườn thon thả trôi xuống thắt lại chỗ eo rồi phồng to vẽ nên bờ mông căng mẩy.