Lớn Ngực 5 (tây)

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Ngực 5 (tây), Trục Nhật giãy giụa điên cuồng, nhưng lúc này hắc kim hóa kiếm văng tứ tán trước đó đã kết thành một kết giới kìm hãm hắn.